Flota

flota transports mondagon

Lliurament segur i puntual

Control en temps real dels vehicles. Sistema de control per GPS que permet conèixer en tot moment la ubicació dels vehicles i la temperatura al interior de les caixes de càrrega.

Servei logístic líder

CARACTERÍSTIQUES

Els nostres vehicles estan adaptats per el transport de medicaments i tenen les següents característiques:

  • Caixes tancades amb equip de clima capaç de mantenir els rangs de temperatura en els 15º-25ºC i els 2º-8ºC.
  • Sondes de control de temperatura cal·librades connectades a un registrador que pot emetre els corresponents informes de temperatura
  • Qualificació dels vehicles en condicions d’estiu i hivern (mapeig tèrmic, proves d’apertura de portes i fallada elèctrica)
  • Registres de neteja i desinfecció
  • Gestió d’alarmes de temperatura per mitja del control GPS

Contacta amb nosaltres sempre que us faci falta

Contacta’ns