Compromís

Serveis Transports Mondragón

Qualitat i servei

El nostre compromís amb els clients és basa en un tracte proper i personalitzat amb l’objectiu d’entendre i atendre les seves necessitats de transport entre plataformes logístiques i productives.

Gestió de la qualitat

Transports M.Mondragón te implantat un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO9001:2015 i en les Bones Pràctiques de Distribució de Medicaments.

  • Equip de Qualitat amb àmplia experiència i trajectòria professional.
  • Formació continuada del personal
  • Sistema basat en la gestió de riscos
  • Auditories internes i auto inspeccions
  • Investigació de reclamacions i determinació d’accions correctores
  • Qualificació dels vehicles
  • Seguiment de la activitat amb indicadors (KPI)
Certificats

Els nostres segells de qualitat

GDP

GDP

iso9001:2015

ISO9001:2015